STANISŁAW HISZPAŃSKI

Antyk

 

ANTYK


"Wielkie cykle" Hiszpańskiego pokazują podwaliny europejskiej i polskiej kultury. Są to obrazy ilustrujące Mity Sumeru, Odyseję Homera, Eneidę Wergiliusza, a także mitologię słowiańską i tradycje chrześcijańskie. Większość z nich znajduje się obecnie w odpowiednich muzeach. W roku 2008 Biblioteka Narodowa przejęła, w połowie jako dar córki Artysty, unikalnej wartości cykl 24 obrazów Hiszpańskiego ilustrujących "Odyseję" Homera.


"Na warsztat erudyty składała się znajomość realiów epoki, obrzędów, obyczajów, stylów architektonicznych strojów, ozdób, akcesoriów i ornamentyki. Hiszpański potrafił uwypuklić najbardziej nośne i znaczące dla potomności elementy kultury najstarszych cywilizacji. W malarskich cyklach parafrazował artystyczne style..." (Irena Kossowska).


Fascynacja kulturą Śródziemnomorską zaowocowała dwoma wielkimi cyklami ilustracji - do Odysei Homera i Eneidy Wergiliusza.

Odyseja, 1963-1969, tusz czarny, akwarela, 24 obrazy, 28x20 cm. W obrazach ilustrujących epopeję Homera z niezwykłym zmysłem dekoracyjnym współgra wierne odtworzenie realiów architektury, stroju i obyczaju. Jest w zbiorach Biblioteki Narodowej, a także można ją obejrzeć na www.polona.pl


Telemak
i gachowie


Prometeusz zmienny


Zasadzka na Telemaka


Posejdon zabiera głos


Syreny


Charybda


Eneida, 1972-1974, tusz czarny, akwarela, werniks, 15 obrazów, 30x20 cm. Artysta dokonał trawestacji literackiego wątku, teatralizacja współgra z rzetelnością archeologa, a zarysowi dziejów starożytnych towarzyszą reminiscencje II wojny światowej.


Ewakuacja ludności Troi


Harpie (Puptaszki)


Spływaj kochaneczku


Nie dam Lawinii


Lektura babilońskich eposów zainspirowała Artystę do "wskrzeszenia po czterech i pół tysiącach lat snu" najstarszych mitów ludzkości - Legend Sumeryjskich.

Legendy Summeryjskie, 1961 - 1972, tusz czarny, akwarela, werniks, 19 obrazów, 26x16 cm, ilustrujących trzy mity: Stworzenie Ziemi - potop, mit o legendarnym władcy Gilgamesz, oraz dramatyczna historia miłosna Isztar i Tammuz.


Utnapisztim - Potop


Gilgamesz i jego lud


Enkidu i kapłanka Isztary


Gilgamesz i bóg Szamasz


Idylla


Isztar szuka Tammuza


Obrazy - mozaiki papierowe - Bogna Hiszpańska