STANISŁAW HISZPAŃSKI

Jak kupić

 

JAK KUPIĆ


Obrazami dysponuje córka - spadkobierczyni, Bogna Hiszpańska. Aby się z nią skontaktować, proszę wejść na stronę internetową obrazmozaika.pl i przesłać e-mail.

Poniżej opis obrazów, z pominięciem wielkich cykli, opisanych w dziale „Antyk”Można kupić i inne, nie pokazane tu obrazy.

Można też cieszyć się wiernymi reprodukcjami, oprawionymi w passe-partout. Ich cena to 10% ceny obrazu.

Stanisław Hiszpański był wybitnym, malarzem i grafikiem. Oczywistym wyrazem uznania jest fakt, że 144 obrazy zostały zakupione przez Ministerstwo Kultury oraz wiodące państwowe muzea, 54 wystawy do 2012 roku.


Obrazy - mozaiki papierowe - Bogna Hiszpańska